Sibel Caşkurlu

Sibel Caşkurlu

SİBEL ÇAŞKURLU 1974 yılında Ankara’da doğdu. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını Gazi Üniversitesi’nde tamamladı. 1999 yılından beri Gazi Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü’nde Uluslararası İktisat Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. Küresel Gıda Krizi, Üçüncü Küresel Gıda Rejimi, toprak gaspları, küresel değer zincirleri ve çokuluslu şirketlerin küresel piyasalarda tekelci güçleri üzerine makaleleri bulunmaktadır.

Toprak Onur Yaşam