İlgili Yazılar

2 Yorumlar

 1. 1

  tülay

  18.4.2006 tarih 5488 sayılı Tarım kanununa baktım, bazı maddeleri alıntılıyorum:
  Tarım politikalarının ilkeleri MADDE 5 a) Tarımsal üretim ve kalkınmada bütüncül yaklaşım. b) Uluslararası taahhütlere uyum.
  .
  Tarım politikalarının öncelikleri MADDE 6 – a) Tarımsal üretimde verimlilik, ürün çeşitliliği, kalite ve rekabet gücünün yükseltilmesi.
  b) Yeterli ve güvenilir gıda arzının sağlanması.c) Tarımsal işletmelerin altyapılarının geliştirilmesi.
  j) Toplulaştırma, arazi kullanım plânının yapılması ve ekonomik büyüklükteki tarım işletmelerinin oluşturulması.
  k) Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve rasyonel kullanımı.
  l) Avrupa Birliğine uyum sürecindeki gelişmelerden doğacak ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde ortak piyasa düzenlerinin öngördüğü, idarî ve hukukî düzenlemelerin yapılması.
  .
  Sözleşmeli üretim MADDE 13 – Bakanlık, tarım sektöründe sözleşmeli üretimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için gerekli düzenlemeleri yapar. Sözleşmeli üretimi özendirmek üzere üreticilere, bu Kanunla belirtilen desteklerin verilmesinde öncelik tanınır.
  Tarım havzaları MADDE 14 – Tarımsal üretimin kendi ekolojisine uygun alanlarda yoğunlaşması, desteklenmesi, örgütlenmesi, ihtisaslaşması ve entegre bir şekilde yürütülmesi için tarım havzaları, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.
  .
  Tarımsal desteklemelerin amacı ve ilkeleri MADDE 18 – Tarımsal destekleme programlarının belirlenmesinde, aşağıdaki ilke ve stratejiler dikkate alınır:
  a) Tarım politikalarının amaçlarına ulaşılmasına katkıda bulunması.
  b) Avrupa Birliği mevzuatı ve uluslararası taahhütler ile uyumlu olması.
  c) Üreticilerin piyasa koşullarında faaliyetlerini yürütmesi.
  ç) Kullanılacak kaynağın, adil ve etkin bir şekilde üreticilere yansımasını sağlayacak yapıda olması.
  d) Tarımın alt sektörlerinde dengeli bir dağılım göstermesi.
  .
  böyle başa böyle tarak… herşeyey rağmen biz köylü ve eş-üretici olarak haklarımızı biliyor ve talep ediyoruz.

 2. Pingback: Aisii haseen | Egypt 4 fun | English edittion

Bir Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *

Toprak Onur Yaşam