Hakkımızda

Yaşamın temel kaynağı olan gıda hepimizin temel ihtiyacıdır. Sağlıklı ve güvenilir gıdalara ulaşmak en temel hakkımızdır.
Ne yazık ki, dünya gıda zinciri giderek daha az sayıda ulusaşırı dev tarım şirketlerinin kontrolüne giriyor.
Bu şirketler milyonlarca küçük çiftçinin/köylünün üretmesine engel olurken milyonlarca insanın gıda hakkını elinden alıyor.
Tarımsal üretimin girdilerini ve tarımsal ürünleri pazarlayan dev tarım şirketleri İMF, Dünya Bankası ve DTÖ gibi uluslar arası örgütler aracılığıyla ulusal hükümetlere telkinde bulunarak onların tarımsal yapılarının dağıtılmasını sağlıyorlar. Tarımı şirketleştirerek kendi denetimlerini güçlendiriyorlar.
Türkiye tarımı dünya tarımının yaşadığı bu değişimden etkileniyor ve değişiyor, değiştiriliyor.
Değişimden en büyük acıyı köylüler ve çiftçiler çekiyor. Onlar şirketlere sözleşmeli üretim yapan köleler veya üretici olmaktan çıkartılıp şirketlerin patentlediği ürünlerin tüketicisi haline getiriliyor. Küreselleşme ve “serbest ticaret” adı altında yerel pazarlarımız ve ulusal pazarımız çökertiliyor.
AMACIMIZ ;
Tarımda yaşanan/yaşatılan değişimin ve karşı duruşun;
• haberlerini duyurmak,
• bilgilerini vermek,
• tartışmalarını yansıtmaktır.
En önemlisi de, küçük çiftçilerin/köylülerin ve onların ilk defa bağımsız olarak örgütlendikleri sendikalarının vb. örgütlenmelerinin sesi olabilmektir.

Toprak Onur Yaşam